Fastighetsbolag

Nyckelhantering för ett stort antal nycklar med hög säkerhetsrisk.

Nyckelhantering för ett stort antal nycklar med hög säkerhetsrisk.

Fastighetsbolag


För fastighetsbranschen som hanterar ett stort antal nycklar rekommenderar vi dels vårt KeyBox 9500 nyckelskåp – en kostnadseffektiv lösning där nycklarna förvaras i ett gemensamt nyckelskåp,

alternativt, om ni vill ha högre kontroll på varje enskild nyckel rekommenderar vi ett nyckelskåp ur vår Keycontrol-serie där man kan spåra och kontrollera varje enskild nyckel och användare i systemet.Relaterad produkt


9500s

KeyBox 9500 S
Nyckelskåp i System-serien med 1 dörr och 216 nyckelkrokar.


9500sc

KeyBox 9500 SC
Intelligent nyckelskåp med nyckelidentifiering för övervakning och kontroll av varje enskild nyckel.