Säkerhetsbolag

Med många medarbetare är behovet av nyckelhanteringssystem extra stort för att minska administrationen av nycklar.

Med många medarbetare är behovet av nyckelhanteringssystem extra stort för att minska administrationen av nycklar.

Säkerhetsbolag


När medarbetarna är många blir behovet av ett säkert nyckelhanteringssystem extra stort. För er i säkerhetsbranschen som behöver ha total kontroll på era nycklar rekommenderar vi vårt nyckelskåp KeyBox 9600 SC för 224 nycklar.

En kund till oss som använder våra system är G4S Cash i Sverige och de har en uppsättning av 3st KeyBox 9600SC på varje ort de är aktiva på och alla nyckelskåp är kopplat till samma server som administreras av KeyWin5.


Relaterad produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser
KeyWin5
KeyWIn5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar