Äldreboende & Hemtjänst

Det finns ett stort trygghetsbehov i hanteringen av nycklar till patienter och vårdplatser.

Det finns ett stort trygghetsbehov i hanteringen av nycklar till patienter och vårdplatser.

Äldreboende & Hemtjänst


Inom äldreboende och hemtjänst finns det ett stort trygghetsbehov i hanteringen av nycklar till patienter och vårdplatser. Personalen har ett ansvar gentemot patienten att man har kontroll över deras hemnyckel – med vårt nyckelhanterings system får man detta.

Detta är vår klart största kundmarknad i Sverige och till denna bransch levererar vi nyckelskåp varje vecka.
Relaterad produkt


9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc

KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser
KeyWin5
KeyWIn5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar